Executive

President/Prezes                               Agnieszka Dawidowka

Excutives members/członkowie         Beata Dominek-Piasta

                                                           Przemysław Budzyna - Dawidowski

                                                           Helena Konarski

                                                           Dariusz Koper

                                                           Eva Milanowska

                                                          Agnieszka Pyka

                                                          Ewa Scherer

                                                          Przemek Urszulak

.

English