Polish Sunday Meet-Ups

Undefined
Zapraszam na cotygodniowe spotkania/obiady z polską kulturą, obecnie muzyka z różnych lat. We invite all for weekly meetings/lunches with Polish Culture – currently „Music fro different decades
Date: 
Sunday, August 6, 2017 - 13:00 to 15:00