1 Wrzesień – rocznica wybuchu II wojny światowej

W historii polskiej niezapomniany. co roku przypomina ten dzień pierwszy dzwonek szkolny, 1 wrzesień. W 1939 roku nie zadzwonił. Wówczas rozpoczęła się wojna, która zaznaczyła stulucie XX wieku dwoma totalitaryzmami – systemami przemocy, które kosztowały życie milionów ludzi.

 

https://1wrzesnia39.pl/39p/kalendarium-1#:~:text=1%20wrze%C5%9Bnia%201939%20(pi%C4%85tek),200%20%C5%BCo%C5%82nierzy)%20pod%20dow%C3%B3dztwem%20mjr.