Stulecie Bitwy Warszawskiej Battle of Warsaw 1920

Bitwa warszawska 1920

Olszański w Tygodniku Powszechnym pisząc o Bitwie warszawskiej roku 1920 tak rozpoczyna swój tekst

“W sierpniu 1920 r. wygraliśmy nieprzypadkowo. Był to nieczęsty w naszych dziejach najnowszych moment, gdy każde pojedyncze działanie wzmacniało wspólny wysiłek.”

Bitwa z wojskami sowieckimi  15 sierpnia, 100 lat temu była niewątpliwie wydarzeniem przełomowym. Doskonale poprowadzą operacją militaną, pozwalającą pokonać przeważające siły, nowo-postałego totalitaryzmu i powstrzymać jeo marsz w strone Europy na ponad 20 lat.

Słowa Olszanskiego uzyskują specjalne brzemię w naszych czasach przepełnionych lękiem, niepkojem i tendencją do izolacji i zamykania naszych drzwi dla innych. Musimy jednak pamiętać, że siła naszego przetrwania rozpoczyna się wtedy gdy ‘każde pojedyńcze działanie wzmacnia wspólny wysiłek’

Kalendarium Wojny polsko- sowieckiej 1920 https://bitwa1920.gov.pl/pl/wojna-polsko-bolszewicka/

Zachęcamy tez  do obejrzenia filmu Hoffmana ‘1920 Bitwa warszawska’

https://www.youtube.com/watch?v=DstyaGotWFM

 

In "Tygodnik Powszechny", Olszański, writing about the Battle of Warsaw in 1920, begins
"We won in August 1920 by no coincidence. It was a rare moment in our recent history, 
when each single action strengthened our joint effort."

The battle with the Soviet troops on August 15, 100 years ago was undoubtedly a turning point.
It was, perfectly led, the military operation that  allowed Polish troops to defeat 
the overwhelming forces of the newly-formed totalitarianism and stop Soviets from marching 
towards Europe for over 20 years.
Olszanski's words carry a special meaning in our times filled with fear,anxiety 
and a tendency to isolate and close our doors to others. 
But, we must remember that the strength of our survival begins 
when 'each single action strengthens our collective effort'

Calendar of the Polish-Soviet War 1920 https://bitwa1920.gov.pl/pl/wojna-polsko-bolszewicka/
and we encourage you to watch Jerzy Hoffman movie ' 1920 Battle of Warsaw" https://www.youtube.com/watch?v=DstyaGotWFM