Stulecie Bitwy Warszawskiej Battle of Warsaw 1920

Stulecie Bitwy Warszawskiej Battle of Warsaw 1920

“W sierpniu 1920 r. wygraliśmy nieprzypadkowo. Był to nieczęsty w naszych dziejach najnowszych moment, gdy każde pojedyncze działanie wzmacniało wspólny wysiłek.”…
“We won in August 1920 by no coincidence. It was a rare moment in our recent history,
when each single action strengthened our joint effort.”…