3rd of May 2020 – Święto Narodowe

Jesteśmy już na progu majówki. Już za kilka dni 1 i 3 Maja. Z tej okazji zapraszamy do udziału w akcji, która pokaże całemu Światu ,że w te dni pamiętamy o naszej Ojczyźnie.

Dołącz do NAS !

⭐️ Wywieś flagę w oknie lub obok skrzynki na listy i pokaż ją Światu

lub

⭐️Pomóż dzieciom przygotować obrazy lub inny craft z Flagą Polską w temacie

lub

⭐️Włóż na siebie koszulkę z kolorach narodowych

???? Zrób zdjęcie i oznacz je #proudtobepolish i opublikuj na swoim facebooku

Bądź dumny, że jesteś Polakiem , że masz polskie korzenie

 

To commemorate 1-3 May, we invite you to participate in the campaign that will show the whole world that we remember Poland on these days.

Join us !

⭐️ Take the flag from the wardrobe and show it to the World – hang it in the window or next to the letterbox

or

⭐️Help children prepare paintings or other craft with the Polish Flag in the subject

or

⭐️ Put on a T-shirt with national colors

???? Take a picture and tag it #proudtobepolish and post it on your Facebook

Be proud that you are Polish, that you have Polish roots