AGM 2020 – New Members to the Executive

 

Nazywam się Janek Lis. Moi rodzice, Mietek i Ola Lis, byli polskimi dziećmi z Pahiatua. Dorastałem w bardzo “polskim” domu w Wellington z moim bratem Stefanem i dwiema siostrami, Halinką i Basią. Obserwowaliśmy polskie tradycje, robiliśmy i jedliśmy polskie jedzenie, mówiliśmy językiem polskim i podążaliśmy za tym, co działo się w Polsce.

W sobotnie popołudnie chodziłem do polskiej szkoły w Newtown Dom Polski. Moja matka uczyła w szkole i mam wiele wspaniałych wspomnień z tych wczesnych dni. Dołączyliśmy do Polskiej Grupy Młodzieży i popierającej  Solidarności, organizowaliśmy spotkania, organizowaliśmy wycieczki sportowe na spotkanie z polską grupą młodzieżową w Auckland. Przez wiele lat tańczyłem z polską grupą taneczną Wellington, a nawet grałem w siatkówkę dla polskiej drużyny.

Wielokrotnie podróżowałem do Polski, po raz pierwszy podczas “Solidarności” i odwiedzałem stocznie gdańskie.

Jestem żonaty z Wandą, której rodzice, Jan i Irena Pąk, byli również polskimi dziećmi Pahiatua. Mamy trzy córki, Zosię, Ellę i Ninę. Pracowałem jako księgowy za granicą i w Nowej Zelandii przez ostatnie 35 lat. Jestem księgowym w Rosmini College w Takapuna i lubię chodzić na siłownię i grać w piłkę nożną.

Po należeeniu do bardzo udanego Komitetu Reunion w Auckland, chciałem dołączyć do władzy wykonawczej, aby dać coś z powrotem społeczności, która była tak ważną częścią mojego życia.

 

Dawid Ramadan – urodzony w Żywcu (1990); absolwent Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Pomimo wyjazdu z Polski, stale z nią związany, zarówno prywatnie jak i zawodowo (doświadczenie zawodowe w Ambasadzie RP w Królestwie Szwecji oraz w Polskiej Organizacji Turystycznej w Sztokholmie). Znawca tematyki Bliskiego Wschodu (studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz miłośnik sportu i piłki nożnej (studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie).

Nową Zelandię pierwszy raz odwiedził w 2015 roku, podróżując śladami produkcji filmowej Władcy Pierścieni. Od tego czasu kilkakrotnie odwiedzał kraj, aby w 2019 roku zostać na dłużej. Od października 2019 współprowadzący polskiej audycji „Halo Tu Polska” w radiu Planet FM w Auckland. Jest również nauczycielem w Szkole Polskiej przy Domu Polskim. Posiada obywatelstwo polskie i szwedzkie (obecnie w Nowej Zelandii przebywa jako obywatel Królestwa Szwecji).

Dawid Ramadan – born in Żywiec (1990); graduated from Kieslowski Film School in Katowice. Despite leaving Poland, he constantly associates himself with it, both privately and professionally (work experience at the Polish Embassy in the Kingdom of Sweden, and at the Polish Tourism Organisation in Stockholm). A scholar of Middle East issues (studies at Faculty of International and Political Studies of The Jagiellonian University) and an enthusiast of sports and football (studies at the University of Physical Education in Krakow).

He visited New Zealand for the first time in 2015, traveling in the footsteps of The Lord of the Rings film production. Since then, he has visited the country several times, finally to stay longer in 2019. From October 2019 he is a co-host of the polish audition „Halo Tu Polska” on Planet FM radio in Auckland. He is also a teacher at the Polish School at the Polish House. He has both Polish and Swedish citizenship (currently in New Zealand as a citizen of the Kingdom of Sweden).