Powielkanocny Piknik Polski – 2704 Kaipara Coast Road, Araparera.

Powielkanocny Piknik Polski – 2704 Kaipara Coast Road, Araparera.

…specjalny i wyjątkowy piknik. 17/04/2021 podczas pikniku polonijnego, będziemy świętować Dzień Polonii i Flagi Polskiej przypadające 2 Maja oraz Święto Trzeciego Maja.
Przynieście biało-czerwone rekwizyty, polskie flagi, biało-czerwone balony. Chętnych zapraszamy
w polskich tradycyjnych lub biało-czerwonych strojach.
On 17/04/2021 during the picnic, we will celebrate Polonia Day and the Polish Flag Day falling on May 2nd and the 3rd of May – Constitution Day. Bring something red and white, Polish flags, red and white balloons. We invite everyone to dress in Polish traditional or white and red costumes, if you wish.