Być Polakiem – konkurs dla młodzieży i nauczycieli polonijnych

Być Polakiem – konkurs dla młodzieży i nauczycieli polonijnych

Stowarzyszenie Polaków w Auckland wraz ze szkoła polską zaprasza dzieci, młodzież i nauczycieli do udziału w konkursie zorganizowanym przez fundacje Świat na tak

TEMATY PRAC  XII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Grupa I: 6 – 9 lat – Narysuj  poznane  polskie przysłowie – prace plastyczne

Grupa II: 10 – 13 lat – Strych, piwnica, szafa – lamus czy kopalnia polskich wspomnień?

– prace literackie

Grupa III: 14 – 16 lat – Śmiech to zdrowie, każdy Polak ci to powie – moja ulubiona

                                      polska anegdota – prace literackie

Grupa IV: 17 – 22 lata – Wewnętrzna polskość. Co sprawia, że Polska jest dla mnie

                                        ważna? – prace literackie

Grupa V: 10 – 22 lata – Mój biało–czerwony świat – prace filmowe

Więcej informacji na stronie www.bycpolakiem.pl  lub kontaktujcie się  z nami

To be Polish – a competition for Polish children, youth and teachers

The Auckland Polish Association together with the Polish School invites children, youth and teachers to participate in a competition organized by the Świat na Tak Foundation.

WORKS OF THE 12TH EDITION OF THE COMPETITION “TO BE POLISH”

MODULE FOR CHILDREN AND YOUTH

Group I: 6 – 9 years old – Draw a Polish proverb that you know – art works

Group IV: 17 – 22 years old – Internal ‘Polishness’. What makes Poland important for me?

– literary works

Group V: 10 – 22 years old – My white and red world – film works

More information at www.bycpolakiem.pl   or contact us