Powielkanocny Piknik Polski - 2704 Kaipara Coast Road, Araparera.

…specjalny i wyjątkowy piknik. 17/04/2021 podczas pikniku polonijnego, będziemy świętować Dzień Polonii i Flagi Polskiej przypadające 2 Maja oraz Święto Trzeciego Maja.
Przynieście biało-czerwone rekwizyty, polskie flagi, biało-czerwone balony. Chętnych zapraszamy
w polskich tradycyjnych lub biało-czerwonych strojach.
On 17/04/2021 during the picnic, we will celebrate Polonia Day and the Polish Flag Day falling on May 2nd and the 3rd of May – Constitution Day. Bring something red and white, Polish flags, red and white balloons. We invite everyone to dress in Polish traditional or white and red costumes, if you wish.

Stulecie Bitwy Warszawskiej Battle of Warsaw 1920

“W sierpniu 1920 r. wygraliśmy nieprzypadkowo. Był to nieczęsty w naszych dziejach najnowszych moment, gdy każde pojedyncze działanie wzmacniało wspólny wysiłek.”…
“We won in August 1920 by no coincidence. It was a rare moment in our recent history,
when each single action strengthened our joint effort.”…