Stulecie Bitwy Warszawskiej Battle of Warsaw 1920

“W sierpniu 1920 r. wygraliśmy nieprzypadkowo. Był to nieczęsty w naszych dziejach najnowszych moment, gdy każde pojedyncze działanie wzmacniało wspólny wysiłek.”…
“We won in August 1920 by no coincidence. It was a rare moment in our recent history,
when each single action strengthened our joint effort.”…

Tikera Dance Group
2020 enrolments

Tikera – Polska grupa teatralna w Auckland, działa od września 2017 roku. Dotychczas grupa dzieci pod okiem profesjonalnej nauczycielki tańca przygotowywała występ taneczny raz lub dwa razy do roku. W tym roku Stowarzyszenie Polaków w Auckland  proponuje regularne zajęcia przez cały rok