Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polaków w Auckland 2020

To all members of the Auckland Polish Association

Dear Members,

We kindly inform you that the Annual General Meeting of The Auckland Polish Association will be held on 23/08/2020 at 13:30, at the Polish House.

We invite all of you to participate in the General meeting. By participating in the meeting you are actively involved in the Auckland Polish Association and participate in major and important decisions related to the most important issues and thereby contribute to the future of our Association.

For these reasons, we await to see all of you at the meeting in August. We invite everyone! Come with your fresh ideas, participate in constructive discussion and by sharing our enthusiasm together we will create a space where all of us will want to meet.

The Annual General Meeting will be held at the Polish House at 1 McDonald Street, 23th August 2020, at 13:30. We kindly remind you that the right to vote have only paid-up members of the Association. So we encourage you to pay outstanding membership fees prior to the meeting and bring the receipt with you. If you decide to pay on the day of the AGM it will be possible between 13:30 – 14:00. Outstanding fees can also be paid at the Polish House during the event. You can pay online to: Auckland Polish Association; Account Number 12-3011- 0758662-00 (in reference write your name and year for which you pay membership fee).

Please note that if you did not pay membership for last 2 years, your membership has expired and if you wish to be a member please contact the APA as soon as possible. Minutes from 2019 Annual General Meeting and the Financial Report ending 31.03.2020 are available for financial members of Association to view at Dom Polski.

 

DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPwA 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że coroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polaków w Auckland odbędzie się 23/08/2020 o godzinie 13:30 w Domu Polskim.
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uczestnicząc w spotkaniu, aktywnie angażujecie się Państwo w działalność Stowarzyszenia i uczestniczycie w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z naszą społecznością w Auckland, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju Stowarzyszenia.

 

Dlatego czekamy na Was w sierpniu.

Zapraszamy wszystkich!

 

Przyjdźcie ze swoimi świeżymi pomysłami, weźcie udział w konstruktywnej dyskusji, i dzieląc się wspólnym entuzjazmem, razem twórzmy przestrzeń, w której wszyscy będziemy chcieli się spotykać.

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Domu Polskim w Auckland, przy ul McDonald 1,
23 sierpnia 2020, o godzinie 13:30. Przypominamy, że prawo do głosowania mają tylko  członkowie Stowarzyszenia, którzy opłacili bieżące składki. Zachęcamy do opłacania zaległych składek członkowskich przed spotkaniem oraz do przyniesienia ze sobą dowodu wpłaty. Wpłaty prosimy kierować na konto Stowarzyszenia: Auckland Polish Association; numer konta 12-3011- 0758662-00 (w tytule prosimy o wpisanie nazwiska i roku za który opłacacie Państwo składkę). Jeśłi państwo zdecydujecie się na opłacenie składek w dniu zebrania, będzie to możliwe między 13:30 – 14:00.

 

Prosimy pamiętać, że zgodnie ze Statutem, jeśli nie opłacaliście Państwo składek przez dwa lata, Wasze członkostwo wygasło, jeśli ponownie chcecie Państwo być członkami prosimy o jak najszybszy kontakt z Zarządem.

 

Protokoły z Walnego Zgromadzenia 2019 i Raportu Finansowego za rok kończący się 31/03/2020 będą  dostępne do wglądu w Domu Polskim dla członków finansowych Stowarzyszenia.

 

Z wyrazami szacunku

 

Przemysław Budzyna-Dawidowski

Prezes Stowarzyszenia Polaków w Auckland

 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polaków w Auckland 2020

Leave a Reply