Specjalne walne zgromadzenie

Zawiadomienie o zwołaniu Specjalnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polaków w Auckland
W dniu 4 lutego 2018 w celu zaakceptowania wydatków związanych z budową dwóch dodatkowych sal w Domu Polskim.
Zarząd Stowarzyszenia Polaków w Auckland zwołuje pilne Specjalne Walne Zebranie w dniu 04/02/2018 w Domu Polskim, 1 McDonald Street, Auckland w celu zaakceptowania wydatków związanych z budową dwóch, dodatkowych mniejszych pomieszczeń w Domu Polskim. Walne Zebranie w dniu 19/02/2017 zobowiązało Zarząd do modernizacji Domu Polskiego (budowy dwóch dodatkowych pomieszczeń) był to długi proces i bardzo czasochłonny proces, w efekcie, którego znaleźliśmy zainteresowane firmy oraz uzyskaliśmy wycenę pracę. Modernizacja Domu Polskiego jest niezbędna i stwarza pewne szanse dla dalszego działania i funkcjonowania Stowarzyszenia, które od wielu lat napotyka na wiele trudności w swoim działaniu. Głównym celem budowy sal jest z optymizowanie wynajmu (który jest jednym źródłem pokrywającym koszty utrzymania Domu polskiego) oraz przeniesienie szkoły do Domu Polskiego umożliwiając w ten sposób wypełnieniane i celów Statutowych Stowarzyszenia i stworzy szanse na kontynuację istnienia i działania tej organizacji w przyszłości.

Miejsce: Dom Polski
Data: 04/02/2018 niedziela godzina 13:30

Agenda:
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
2. Wybór Komisji Wnioskowej
3. Przedstawienie planów modernizacji
4. Przedstawienie kosztorysów
5. Dyskusja 6. Głosowanie
7. Wolne wnioski

Przypominamy, że prawo głosu mają członkowie, którzy opłacili składkę członkowską na rok 2017/2018, $25, z ważną legitymacją członkowską lub dowodem opłaty. Opłaty członkowskie można dokonać na konto lub przed zebraniem od godziny 13:15

Z poważaniem Zawiadomienie o zwołaniu Specjalnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polaków w Auckland W dniu 4 lutego 2018 W celu zaakceptowania wydatków związanych z budową dwóch dodatkowych sal w Domu Polskim.

Specjalne walne zgromadzenie

Leave a Reply