Polska Szkoła w Auckland

Polska szkoła w Auckland – zajęcia dla dzieci

W pierwszej połowie tego roku Polska Szkoła w Auckland proponuje dla dzieci zajęcia warsztatowo- tematyczne które odbywać będą się raz w miesiącu i trwać około 2-3 godzin. Zapisy konieczne. Zapraszamy w niedzielę 14/03 o godzinie 13:30 na zajęcia warsztatowe pt: Mój biało-czerwony świat. W ramach tych zajęć dzieci będą uczestniczyć w projekcie realizacji filmu przez szkołę polską w ramach ogłoszonego konkursu „Mój biało-czerwony świat” (praca pozakonkursowa – projekt szkolny) oraz wykonywać prace plastyczne „Narysuj poznane polskie przysłowie”, które wcześniej poznają.  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ad.polishassociation@gmail.com

Szkoła dysponuje biblioteką dla dzieci. Szczególy na stonie interetowej: https://www.polishschoolnz.com/

Osoby zainteresowane zapisaniem dzieci do szkoły w tym roku prosimy o kontakt:  zapisyszkolaauckland@gmail.com

Równocześnie przypominamy, że Szkoła poszukuje koordynatora zajęcia i osób, które podejmą się prowadzenia regularnych lekcji. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: zapisyszkolaauckland@gmail.com

Szkoła proponuje również zajęcia dla dorosłych.

Polish school in Auckland – classes for children

In the first half of 2021, the Polish School in Auckland offers workshops for children, which will take place once a month and last about 2-3 hours. Enrolments prior to workshops are necessary. We invite you on Sunday, 14/03 at 1.30 pm to a workshop: “My white and red world” As part of this workshop, children will participate in a Polish School film project entitled “My white and red world” (non-competition work – school project) and make art work about “Draw a Polish proverb”, which they will learn beforehand. If you are interested, please enrol via email ad.polishassociation@gmail.com

The school has a library for children, you are welcome to borrow books. Details on the website: https://www.polishschoolnz.com/

If you are interested in enrolling children in the school this year, please contact: zapisyszkolaauckland@gmail.com

At the same time, we would like to remind you that the School is looking for a coordinator and people who will undertake regular lessons. If you are interested, please contact us: zapisyszkolaauckland@gmail.com  

School offer also lessons for adults