Rodzinny Piknik na plaży. Polish Picnic on the Beach

Historię pikników trudno dokładnie odkryć, chociaż jest wiele informacji w internecie. W 1900 roku przyjęcie pod gołym niebem wydał prezydent Francji uczestniczyło w nim 23 tysiące osób. Trzy lata później Charcot zorganizował podobną ucztę na biegunie południowym – ‘Poczęstunek na wyspie Hovgaard”, wspominał później “Mięso i masło trzeba było rąbać siekierami, lecz półtorej godziny później mogłem już zaserwować smakowity posiłek polarny, choć jeść musieliśmy szybko, tańcząc przy tym cały czas, by nie marzły nam nogi”. Czy dziś powiedzielibyśmy, że obydwaj zorganizowali sobie i innym piknik?

Stowarzyszenie Polaków w Auckland zorganizowało szósty piknik dla Polonii, 14 lutego –  zapewniamy nogi nam nie marzły. Tradycyjnie już uczestniczyły w nim polskie rodziny, Polacy, którzy ‘niedawno’ przybyli do Auckland (przed ‘erą Covida’) szczególnie te z młodszymi dzieci, niektórzy stali bywalcy też przybyli. Jak zwykle w miłej radosnej atmosferze spędziliśmy ten walentynkowy dzień. W Auckland zawsze  Piknik Polonii jest organizowany w najbliższy Walentynek weekend. W to święto szczególnie chcemy się spotkać i po prostu pobyć razem. W tym roku efekt ‘izolacji covidowej’ był widoczny – nie było nas wiele ale i tak było świetnie. Dziękujemy wszystkim i zapraszamy na rok następny. Zapiszcie już sobie tą date.

W Polsce tradycja pikników również sięga daleko wstecz, największy rozkwit był w wieku XIX. Niezapomniane są polskie ‘majówki’. Chociaż nowozelandzki marzec nie pachnie polskim majem, atmosfera naszych pikników jest bardzo majowa.

 

The history of picnics is hard to discover, although there is a lot of information on the internet. In 1900, a party in the open air was given by the President of France and 23 thousand people participated. Three years later, Charcot held a similar feast at the South Pole – ‘Treat on Hovgaard Island,’ he later recalled it, writing that the ‘Meat and butter had to be chopped with axes, but an hour and a half later I could have served a tasty polar meal, though we had to eat quickly, dancing all the time so that our feet do not freeze.” Would we today say that they both organized a picnic for themselves and others?

The Auckland Polish Association organized the sixth picnic for Polonia on Sunday February 14th – we assure you our legs did not freeze. Traditionally, Polish families especially those with younger children, and those who ‘recently’ arrived in Auckland (before the ‘Covid era’) participated, some regulars also came. As usual, we spent this Valentine’s Day in a pleasant and joyful atmosphere. In Auckland, Polish Picnics on the Beach are always organized on the closest weekend to Valentine’s Day. On this holiday, we want to meet and just be together. This year the effect of ‘Covid isolation’ was visible – there weren’t many of us, but it was great anyway. Thank you to everyone who came and we invite you all next year. Make a note in your calendar today.

In Poland, the picnic tradition also goes back a long time, the greatest boom was in the 19th century. Polish ‘picnics’ happen in May so are called Majówka and are unforgettable. Although New Zealand March does not feel like a Polish May, the atmosphere of our picnics is very ‘Mayish’. Do not miss it next time!