Roman Drecki

It is with great sadness that we inform you of the passing of Roman Drecki. He died at his home on the 9th November 2023.

Requiem Mass will be celebrated for Roman by Fr Alfredo Garcia at St Thomas More Catholic Church, Glenfield, Auckland, on Thursday 16th November at 11am. The Rosary will commence 30 minutes before the Mass.

The main entrance to the church and parking is accessible from St Thomas More Lane off Glenfield Rd.

After the Mass, all are welcome to join friends and family for refreshments at the parish hall, which is a part of the church complex.

Roman will be buried at North Shore Memorial Park, Schnapper Rock Rd, Albany, at 2pm on the same day.

Roman, with his wife Wanda, settled in Auckland in 2005, joining their two sons and their families.

Roman was an active member of our community. For two terms, from 2014 to 2016, he was elected a member of the Executive of the Auckland Polish Association serving as Vice-President and Secretary respectively. He was the association’s representative to the Federation of Polish Organizations in New Zealand where he was also the Vice-President.

Roman will always be remembered as an excellent speaker at Polish House, especially on topics involving the history of Poland. He taught history at the Polish school run by our association. Between 2006 and 2014 he also organized a number of spiritual retreats for members of our Catholic community in Auckland. The retreats were always led by Polish priests that Roman invited and fundraised for their airfares.

On behalf of the Auckland Polish community, the executive of the Auckland Polish Association extends its sincerest condolences to the Drecki family.

_____________________

Z głębokim żalem pragniemy poinformować o śmierci Romana Dreckiego. Zmarł w swoim domu 9 listopada 2023 roku.

Msza święta żałobna będzie odprawiona w czwartek 16 listopada w kościele Św Tomasza Morusa w dzielnicy Glenfield o godzinie 11 przed południem. Mszę celebrować będzie ksiądz Alfredo Garcia, proboszcz parafii Glenfield.

Modlitwa różańcowa rozpocznie się na trzydzieści minut przed Mszą.

Główne wejście do kościoła i parking znajdują się od strony Glenfield Rd i St Thomas More Lane.

Po Mszy, wszyscy uczestnicy są zaproszeni przez rodzinę i przyjaciół na niewielki poczęstunek w sali parafialnej przy kościele.

Następnie, o godzinie 2 po południu, Roman zostanie pochowany na cmentarzu North Shore Memorial Park, Schnapper Rock Rd, Albany.

Roman, razem z żoną Wandą, osiedlili się w Auckland w 2005 roku dołączając do swoich synów z rodzinami.

Roman był aktywnym członkiem Polonii. Na okres dwóch kadencji, w latach 2014-16 został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia Polaków w Auckland, gdzie pełnił funkcje vice-prezesa i sekretarza. Reprezentował nasze Stowarzyszenie w Federacji Polskich Organizacji w Nowej Zelandii, gdzie również wybrano go vice-prezesem.

Roman był znakomitym prelegentem podczas różnych uroczystości w Domu Polskim. Szczególnie interesujące były jego wystąpienia na tematy historyczne. Organizował również rekolekcje, do prowadzenia których zapraszał Polskich księży pracujących w różnych zakątkach świata, w których uczestniczyło wiele osób należących do polskiego duszpasterstwa w Auckland.

Zarząd Stowarzyszenia Polaków, w imieniu całej polskiej wspólnoty w Auckland składa rodzinie Dreckich najgłębsze wyrazy współczucia.