Special general meeting 4/08/201

 • Invitation to:

Special General Meeting of the Auckland Polish Association

4/08/2019

As proposed at The Annual General Meeting (16/06/2019), the Executive of the Auckland Polish Association (APA) convenes a Special General Meeting at which we will discuss the future of the APA and needed changes to update the Rules of the APA.

The Special General Meeting will be held on 04/08/2019 at the Polish House, 1 Mc Donald Street Morningside at 15:30.

The Executive strongly encourages all of you to be actively involved.

Agenda

 1. Opening by the President of the APA
 2. Choosing a chairman
 3. Selection of motion Committee
 4. Election of returning Committee
 5. Discussion: “The future of the APA – where do we see the APA be in 10 years” – discussion lead in ‘Café’ method, volunteers to be moderators please email us and we will explain details (one meeting prior to Special General Meeting would be required for all volunteers)
 6. Coffee break
 7. Presentation of motions
 8. Voting
 9. End of meeting

On behalf of the Executive:

Przemysław (Kris) Budzyna-Dawidowski

 

 

 

 • Zaproszenie:

Specjalne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polaków w Auckland

4/08/2019

Jak zaproponowano na corocznym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Stowarzyszenia Polaków
w Auckland (16/06/2019), zwołuje Specjalne Walne Zgromadzenie, które poświęcone będzie dyskusji dotyczącej przyszłości Stowarzyszenia oraz zmian w Statucie koniecznych do aktualizacji.

Specjalne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 04/08/2019, pierwsza niedziela sierpnia o godzinie 15:30 w Domu Polskim, 1 McDonald Street, Morningside, Auckland.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego zaangażowania się.

Agenda

 1. Otwarcie przez prezesa Stowarzyszenia
 2. Wybór prowadzącego zebranie
 3. Wybór komisji wnioskowej
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Dyskusja: „Przyszłość Stowarzyszenia, jak widzimy SPwA za 10 lat” – dyskusja prowadzona będzie medodą ‘Cafe’ – prosimy o e-mailowe zgłaszanie się moderatorów, szczegóły wyjaśnimy ochotnikom na osobnym spotkaniu.
 6. Przerwa na kawę
 7. Przedstawienie wniosków
 8. Głosowanie
 9. Zakończenie zebrania

W imieniu Zarządu:

Przemysław Budzyna-Dawidowski