Święto Solidarności i Wolności – prawo do zgody

Porozumienia sierpniowe są już historią. W tym roku mija 40 lat podpisania tych porozumień, które zmieniły naszą historię. WIelu z nas było aktywnie zaangażowanych, wielu było dziećmi, młodzieżą, którzy wówczas spoglądali z uśmiechem na niezwykły społeczny ruch solidarności. Dziś naszym zadaniem jest przekazanie tego przesłania następnym pokoleniem. Niezależnie jak silnie usiłuje się nas podzielić jesteśmy jednym narodem a sierpien 1980 roku niezwykle silnie  podkreśla, że MAMY PRAWO DO ZGODY.

Porozumienia sierpniowe – cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL  z komitetami strajkowymi  powstałymi w 1980. Porozumienia zakończyły wydarzenia Sierpnia 1980

  1. Szczecin – 30 sierpnia 1980, sygnowane przez  M. Jurczyka (z ramienia rządu przez K. Barcikowskiego);
  2. Gdańsk – 31 sierpnia 1980, sygnowane przez Lecha Wałęse – w sali BHP SToczni Gdańskiej im. Lenina charakterystycznym wielkim długopisem (z ramienia rządu przez M. Jagielskiego;
  3. Jastrzębie Zdrój – 3 września 1980, sygnowane przez J. Sienkiewicza  z MKS przy KWK Manifestu Lipcowego(z ramienia rządu przez A. Kopcia );
  4. porozumienie w Huta KAtowice Dąbrowa Góórnicza – 11 września 1980, podpisane przez Z. Kupisiewicza  (z ramienia rządu przez F. Kaima).

Zezwolono na  zarejestrowanie NSZZ “Solidarność”

rząd zobowiązał się m.in. do wniesienia do Sejmu ustawy o ograniczeniu Cenzury. Władze zobowiązały się do ponownego zatrudnienia osób zwolnionych z pracy po wydarzeniach 1970 i 1976.

 

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/919345,40-lat-temu-podpisano-porozumienia-sierpniowe