Konkurs plastyczny

VIII Mięplakatdzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży do lat 16
WOLNOŚĆ JEST W NAS! DUMNI ZE SWOJEJ NIEPODLEGŁEJ!

pod Patronatem Honorowym
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z udziałem dzieci i młodzieży ze wspólnot polonijnych całego świata

Zorganizowany przez Fundację Skarbowości im Jana Pawła II w ramach autorskiego projektu Fundacji: Skarbowcy dla Niepodległej 1918/19 – 2018/19 w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100.Rocznice utworzenia Skarbowości

Ogłoszenie:

Tytuł konkursu nawiązuje do nauczania św. Jana Pawła II, patrona Fundacji, który swoją Ojczyznę darzył miłością szczególną, a do swoich rodaków mówił:

„Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich tysiącleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

Papież – Polak podkreślał wielokrotnie jak wielkie znaczenie dla budowania silnego i suwerennego Państwa ma poczucie tożsamości narodowej opartej o wartości, znajomość historii i doświadczenia przodków, którzy dążyli przez wieki do niepodległości, którą możemy się dzisiaj cieszyć oraz do zbudowania Państwa, z którego możemy być obecnie dumni.

Św. Jan Paweł II powtarzał jednak, że ta „Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana” i należy ja nieustannie pielęgnować także tu i teraz dla nas oraz przyszłych pokoleń Polaków.

Kierowani tymi ideami pragniemy, aby uczestnicy konkursu poprzez twórczość plastyczną wyrazili swoją miłość do Ojczyzny, podziw dla znaczących w dziejach Polski postaci lub wydarzeń historycznych oraz szacunek do symboli narodowych: biało – czerwonej flagi i orła białego.

Zapraszamy!
Pozdrawiamy!

Zespół Fundacji Skarbowości 

Biuro Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II

tel/fax (052) 332 92 41, 608 343 475
biuro@fundacjaskarbowosci.pl