Welcome

Welcome, all our members of the Auckland Polish Association, friends and visitors to our new-look website. 

We have been inspired by those who came before us, those who arrived in our city in the 1940s, 1950s, and 1960s, and who created the association and built our Polish House, our “Dom Polski” in Auckland.

At the same time as acknowledging their contributions, we have committed to improving our communication with our members and visitors, and to contributing to the cultural and ethnic diversity of Auckland and the communities we live among.

Enjoy the articles, events and new information shared here.

Dariusz Koper, President

____________________

Witamy wszystkich naszych członków Stowarzyszenia Polaków w Auckland, przyjaciół i odwiedzających naszą nową stronę internetową.

Zainspirowali nas Polacy, którzy byli przed nami, ci, którzy przybyli do naszego miasta w latach 40-tych, 50-tych i 60-tych, którzy stworzyli Stowarzyszenie i zbudowali nasz Dom Polski w Auckland.

Jednocześnie, zobowiązaliśmy się  poprawić naszą komunikację z naszymi członkami i gośćmi, oraz przyczynić się do kulturowej i etnicznej różnorodności Auckland i społeczności, wśród których żyjemy.

Zapraszamy do artykułów, wydarzeń i nowych informacjami na tej stronie.

Dariusz Koper, Prezes Zarządu