Wycieczka Polska Szkoła

W sobotę 16 marca odbyła się pierwsza wycieczka Polska Szkoły w Auckland w ramach projektu „Żaczki na końcu świata” sponsorowanego przez Ambasadę Polski w Wellingtonie.

Nauka języka polskiego to nie tylko poznanie polskich słów ale przede wszystkim polskich zwyczajów i tradycji. Dziękujemy Lynette z @Polish Heritage Trust Museum za zorganizowanie warsztatów wielkanocnych dla naszych małych uczniów i ich rodziców. Dziękujemy @ Polish Embassy in Wellington za pokrycie kosztów biletów wstępu na te warsztaty.

Podczas warsztatów uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli prezentację na temat polskich tradycji wielkanocnych. Rodzice z łezką w oku wspominali jak to było w ich rodzinnych domach. Potem wykonaliśmy swoje palmy wielkanocne oraz pisanki. Na zakończenie, podobnie jak ma to miejsce w „Lany Poniedziałek,” w ruch poszły kubeczki z wodą. Wszyscy bawiliśmy się świetnie.

_______________

On Saturday, March 16, the first trip of the year for our Polish School in Auckland took place as part of the “Students at the end of the world” project sponsored by the Polish Embassy in Wellington. Learning Polish is not only about learning Polish words but, above all, Polish customs and traditions.

We would like to thank Lynette from @Polish Heritage Trust Museum for organizing the Easter workshops for our little students and their parents. Thank you @ Polish Embassy in Wellington  for covering the cost of entry tickets to these workshops.